JA5992 - Woven Nugget Wrist Wrap - White

JA5992 - Woven Nugget Wrist Wrap - White

With braided cord weaving through shiny metal beads, this white wrist wrap will bring bold colour to your wardrobe.